Zryczałtowane koszty – czy agencje to stosują

Zryczałtowane koszty – czy agencje to stosują

W każdym kraju zasady funkcjonowania agencji nieruchomości są nieco inne- różnej wysokości stosowane są wynagrodzenia prowizyjne, w niektórych krajach jest to stosowane procentowo od kwoty transakcyjnej nieruchomości, w innych kwotowo, zgodnie z wysokością prowizji określonej w umowie pośrednictwa, jeszcze w innych wynagrodzenie pośrednika określone jest prawnie, a więc agencje nie mogą już dogadywać się indywidualnie z klientami, tylko na przykład pobierają 2 procentowa prowizje od wszystkich stron danej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Generalnie jednak wszędzie wynagrodzenie agencji polega na pobieraniu prowizji od zawartej już transakcji. W sumie jest to zrozumiałe, bowiem żeby agencja zaczęła stosować pobieranie opłat od klientów już na wstępie, za samo podpisanie umowy pośrednictwa, wówczas nie byłaby konkurencyjna w stosunku do innych agencji, działających na tym samym rynku lokalnym. Okazuje się jednak, że niektóre agencje starają się przemycić w umowach pośrednictwa – tak zwanym drobnym druczkiem – takie zapisy, które dają agencji prawo do pewnego rodzaju wynagrodzenia w sytuacji, kiedy nawet nie zostanie dana nieruchomość sprzedana – na zasadzie zryczałtowanych kosztów poniesionych przez agencję na reklamę nieruchomości i czynności związane z poszukiwaniem kupców na nieruchomość. Można powiedzieć, że nie wszystkie osoby, podpisujące umowę pośrednictwa, czytają wnikliwie tai dokument i na tym korzystają właściciele niektórych agencji, przemycając niejako w treści umowy zapisy mówiące o zryczałtowanych kosztach poniesionych przez agencje i konieczność ich ponoszenia przez wystawiającego do sprzedaży nieruchomość w sytuacji, kiedy ta sprzedaż nie dojdzie ostatecznie do skutku.

Comments are closed.