Umowy otwarte – najbardziej popularne w Polsce

Polskie prawo nie reguluje kwestii takiej, jakie rodzaje umów są stosowane przez agencje pośrednictwa nieruchomości w procesie współpracy z klientami – sprzedającymi swoje nieruchomości. Najpopularniejsze w naszym kraju są umowy tak zwane otwarte – ponad dwie trzecie wszystkich umów jest zawieranych właśnie na zasadzie otwartości. Sama zasada tego rodzaju umów polega na tym, że można podpisać je z kilkoma agencjami nieruchomości jednocześnie – która agencja znajdzie klienta na daną nieruchomość, ta już dalej poprowadzi całą sprawę sprzedaży nieruchomości aż do finału, co spowoduje, że agencja będzie uprawniona do otrzymania wynagrodzenia – prowizji – ustalonej kwotowo (lub procentowo) w umowie pośrednictwa. Umowy otwarte nie są zawierane na konkretny okres czasu, są to umowy bezterminowe, z opcją rozwiązania ich przez którąkolwiek ze stron w dowolnym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, bez żadnych konsekwencji – obie strony, agencja i właściciel nieruchomości wystawionej do sprzedaży – mają wolna rękę w działaniu. Tego rodzaju umowy są wygodne dla klienta, który nie musi wiązać się na dłuższy czas z jedną, konkretna agencja. Jak jest w przypadku umów na wyłączność – tu jest możliwość nawet wycofania się z umowy w sytuacji, kiedy klient w ogóle się rozmyśli co do samego faktu sprzedaży nieruchomości, co nie jest możliwe w przypadku umowy na wyłączność. Czy umowy otwarte są bardziej skuteczne od tych na wyłączność – tu zdania są podzielone. Jeśli agencja mająca taka umowę na wyłączność działa mało profesjonalnie, to rzeczywiście umowy otwarte są lepsze.

Comments are closed.