Jak czytać warunki umowy pośrednictwa

W przypadku nawiązania już konkretnej współpracy pomiędzy agencja nieruchomości a klientem posiadającym nieruchomość na sprzedaż rozpoczyna się ona – jeśli chodzi oczywiście o termin i faktycznie odejmowane przez agencję działania – z dniem podpisania umowy pośrednictwa. Jeśli jeszcze jest to umowa typu otwartego, a klient po jakimś czasie wczytując się w warunki umowy uzna, że nie jest ona korzystna dla niego, może ja zerwać bez konsekwencji. Jeżeli jednak będzie to umowa na wyłączność, to lepiej jest przed podpisaniem tego dokumentu dokładnie przeanalizować wszystkie zawarte w niej zapisy, bowiem może być problem z jej zerwaniem (oczywiście bez konsekwencji) albo też zmiana zapisów w niej obowiązujących. Jeśli czytając taka umowę nie rozumiemy w pełni niektórych jej zapisów, warto jest pytać od razu przedstawiciela agencji nieruchomości, jak należy interpretować dane zapisy, aby wszystko było jasne. Jeżeli pomimo tłumaczenia poszczególnych punktów umowy nie jesteśmy pewni, czy są one korzystne dla nas jako dla klienta, warto przyjrzeć im się bliżej – może to rozstrzygnąć znajomy prawnik, do którego udamy się z drukiem takiej umowy, bowiem czasami mogą się znaleźć w takich dokumentach zapisy, które mogą być w efekcie faktycznie niekorzystne dla strony sprzedającej nieruchomość. Jeżeli uznamy, że pewne zapisy są ewidentnie niekorzystne dla nas jako dla strony umowy, nie powinniśmy się na nie zgadzać – można przecież zmienić treść umowy, nawet w kwestiach ogólnych, wydrukować nowy tekst i podpisać – w tym zakresie nie ma żadnych obowiązkowych punktów, które w tego rodzaju umowie pośrednictwa muszą być zawarte.

Comments are closed.