Agent nieruchomości a rzeczoznawca majątkowy

Dość często zdarza się, że licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, który posiada agencję nieruchomości, ma jeszcze dodatkowe uprawnienia, związane właśnie z nieruchomościami – do jednych z takich uprawnień, występujących najczęściej, jest rzeczoznawca majątkowy. Jest to osoba, która ma uprawnienia do określania wartości danej nieruchomości, zaświadcza to własnym podpisem i przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwe, zgodne z rzeczywistością, obiektywne wykonanie operatu szacunkowego, czyli dokumentu określającego dokładnie wartość danej nieruchomości. W sytuacji, kiedy na rynku nieruchomości jest niewielki ruch, tak jak dzieje się w naszym kraju już, od co najmniej 3 lat, posiadanie dodatkowej umiejętności szacowania wartości nieruchomości i stosowne uprawnienia w tym zakresie pozwalają na większa swobodę finansowa, na bardziej pewne działanie takiej agencji nieruchomości. Jest jednak różnica pomiędzy wykonaniem operatu szacunkowego dla danej nieruchomości a określeniem po prostu, jaką posiada ona wartość, jaką należy wystawić cenę ofertową – w tym względzie nie trzeba mieć uprawnień rzeczoznawcy majątkowego, jednak takie określenie ceny ofertowej nieruchomości nie skutkuje żadnymi następstwami prawnymi. Może to być określenie wartości nieruchomości na potrzeby klienta – właściciela nieruchomości, który zdecydował się po prostu na podjecie współpracy z dana agencja nieruchomości albo też chce działać samodzielnie w kwestii poszukiwania kupca, jednak prosi o określenie wartości nieruchomości w danym czasie.

Comments are closed.