Agencje nieruchomości i nieuczciwi klienci

Agencje nieruchomości i nieuczciwi klienci

Tak samo jak możemy się natknąć w naszym kraju na agencje pośrednictwa nieruchomości, które starają się drobnym druczkiem przemycić w umowach pośrednictwa jakieś niekoniecznie korzystne dla klienta zapisy, tak samo możemy natknąć się na nieuczciwych klientów – właścicieli nieruchomości, które są przeznaczone do sprzedaży. W momencie odpisywania umowy wszystko jest bardzo dobrze, klient zgadza się nawet na dość wysoka prowizje, oczywiście zależy mu na jak najszybszym znalezieniu kupca i spieniężeniu swojej nieruchomości. Jednak problemy zaczynają się w chwili, kiedy agencja wywiązała się ze swoich zadań i znalazła klienta – chętnego na kupno danej nieruchomości. Jeśli umowa pośrednictwa była zawarta na zasadzie umowy otwartej, klienci czasami zrywają w takim momencie umowę, porozumiewając się równocześnie z oferentem w kwestii ewentualnego kupna nieruchomości w ten sposób, aby nastąpiło to w określony czas po zerwaniu umowy pośrednictwa, aby agencja nie miała prawa do otrzymania wynagrodzenia prowizyjnego. Inną praktyką jest przedłużanie decyzji w sprawie sprzedaży nieruchomości w sytuacji, kiedy na przykład umowa jest zawarta na wyłączność, a zdarzy się znaleźć kupca na nieruchomość w inny sposób niż przez agencję. Wówczas – zgodnie z umowa pośrednictwa – agencja zachowuje również prawo do wynagrodzenia w całej wysokości, określonej w umowie. Jednak z uwagi na przełożenie transakcji do czasu wygaśnięcia umowy agencja straci prawo do wynagrodzenia, do otrzymania prowizji, pomimo wykonania przez okres trwania umowy bardzo wytężonych działań w celu skutecznego znalezienia kupca na daną nieruchomość.

Comments are closed.